Daňové poradenstvo v spolupráci s kooperujúcimi daňovo poradenskými kanceláriami, vypracovanie stanoviska daňového poradcu.

Plný rozsah služieb z oblasti daňového poradenstva pri správnom plnení daňových povinností a s tým spojených administratívnych predpisov,

Využitie zákonom prípustných možností daňovej optimalizácie

Poradenstvo pri príprave, vypracovaní a včasnom predložení priznania dane z príjmov, cestnej dane atď.

Poradenstvo pri príprave, vypracovaní a včasnom predložení priznania dane z pridanej hodnoty a ostatných nepriamych daní,

Dokonalá orientácia a plné daňové poradenstvo v problematike čoraz zložitejších daňových a obchodných zákonov a ich uplatňovanie v praxi,

Ekonomické poradenstvo pri zavádzaní účtovného systému a organizácii účtovníctva

Upozorňovanie na legislatívne zmeny v oblasti účtovníctva a daní vrátane vypracovanie kalendára povinností daňovníka

Vypracovanie podnikateľského zámeru a finančných analýz pre potreby klienta v rámci ich spolupráce s finančnými inštitúciami, obchodnými partnermi,

Pomoc novovzniknutému subjektu pri úspešnom rozvoji jeho podnikateľských aktivít.

Spracovanie štatistických výkazov pre NBS a štatistický úrad,