Pri hľadaní dôležitých informácií, zmien právnych predpisov, vzoru tlačív, usmernení a metodických pokynov v daňovej v účtovnej oblasti , rozhodovanie sa pri investovaní ... , kliknite na nasledovné :

www.orsk.sk – výpis z obchodného registra spoločností, na základe zadaných kritérií

www.zrsr.sk – výpis z registra živností

www.drsr.sk – portál daňového riaditeľstva

www.finance.gov.sk – portál Ministerstva Financií SR

www.zbierka.sk – zoznam zbierky zákonov, obchodného vestníka ...

www.finance.sk - portál poskytujúci ekonomické správy a rozsiahlu databázu ekonomických informácií o bankových produktov

www.euprojekt.sk - sprievodca o grantoch EÚ dostupných pre slovenských uchádzačov

www.europskefondy.sk - informácie o jednotlivých podporných programoch (PHARE / ISPA / SAPARD),