Zo širokej škály predmetu podnikania hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti AT advisory, s.r.o. je poskytovania služieb ekonomického charakteru. Spolupracujúci tím ponúka fyzickým i právnickým osobám komplexné služby v garantovanom štandarde a kvalite v oblasti:

Knaplneniu očakávaní zo strany klienta spoločnosť externe spolupracuje s dvomi audítormi, daňovými poradcami a s finančným poradcom pre firemné riadenie financií pri tvorbe finančnej analýze účtovnej jednotky. Táto je obzvlášť zaujímavá pre management firmy z dôvodu odhadu perspektív ďalšieho rozvoja ako i z dôvodov prehodnotenia potrieb cudzích zdrojov, najmä úverov z peňažných ústavov. Finančnú analýzu vypracujeme v prípade záujmu klienta.

Spôsob, akým naša spoločnosť poskytuje služby, je formou kompletného ekonomického servisu a s tým súvisiaceho organizačného, právneho a daňového poradenstva vrátane zastupovania pred daňovým úradom, príp. inými orgánmi štátnej správy.