Audit účtovných závierok v spolupráci s kooperujúcimi audítorskými kanceláriami

Činnosti asistenta audítora, skúsenosti s previerkami účtovníctva na mieste, hodnotenie finančno-ekonomickej situácie firiem, spracovanie audítorských správ

Služby certifikovaného účtovníctva certifikát SKCU

Vedenie jednoduchého účtovníctva a mzdovej agendy

Vedenie podvojného účtovníctva a mzdovej agendy